Röd stjärna, nu även på Telegu

Jam Myrdals bok Röd stjärna över Indien har kommit ut på flera olika språk och nu kommer den även ut på Telegu. Telegu talas av 70 miljoner människor, huvudsakligen i den indiska delstaten Andhra Pradesh. Boken är för närvarande utgiven på svenska, norska, tyska, italienska och bengali. Upplagor kommer på engelska, hindi, panjabi, och tamil (med reservation för att någon upplaga kanske redan har kommit).
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.