Vi minns Anuradha Ghandy

 

482767_10200525766080321_1925315612_nAnuradha Ghandy gick den 12 April 2008 “in i det andra rummet” efter att inte fått den sjukvårdsbehandling hon så väl behövde. Hon var kvinnan som kom från en välbeställd överklassfamilj och valde ett liv tillsammans med Naxaliterna i Indiens djungler. Anarudha undervisade bl.a. kvinnorna och bidrog på en rad olika sätt i det revolutionära arbetet. Hennes hängivenhet har satt sina spår hos oss för evigt och vi kommer aldrig att glömma hennes heroiska kamp. / Pia Elisabeth Hanzén

This entry was posted in Folkrörelsen, Naxaliterna, Politik and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.