JAN MYRDAL OM INDIEN PÅ MÖTE I NORBERG

För några veckor sedan besökte Jan Myrdal Norberg i samband med årsmötet för Folket i Bild/Kulturfront Västmanland-Dalarna. I samband med årsmötet hölls ett offentligt möte i samarbete med flera organisationer i Norberg; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, ABF, LO-kommittén och Bergslagens Folkhögskola. Mötet besöktes av ett 40-tal personer.

Vi får ofta höra att Indien är ett land i snabb tillväxt. Ifjol utkom Myrdals bok ”Röd stjärna över Indien”. Med hänvisning till denna hävdar Myrdal att den indiska tillväxten är dubbel och har ett mycket högt pris för såväl människor som miljö, något som vi hör mindre om. I själva verket för den indiska staten ett regelrätt krig mot ursprungsbefolkningen för att bereda mark för internationella storbolag att skövla miljö och förutsättningar för liv för delar av de allra fattigaste av den indiska befolkningen. I kriget har den indiska staten satt in 100 000 soldater. Resultatet är bl a brända byar, våldtäkter, trakasserier och riktade avrättningar mot ledarna av det s.k. naxalitupproret i Indien.

Det finns en risk, säger Myrdal, att vi går in i en historisk period där de rika i Indien offrar de miljoner fattiga i tillväxtens namn för att själva få fördelar och ett bättre liv. Myrdal drar paralleller till hur den tyska befolkningen inför och under 2:a världskriget lät de egna fördelarna styra på nationella minoriteters och de ockuperade folkens bekostnad.

Myrdals möte med naxaliterna ger honom ändå hopp. De växer i styrka och verkar både organisatorisk och politiskt starkare än på mycket länge.

P-O Tellander

http://www.fib.se/hem/item/1039-jan-myrdal-om-indien-pa-mote-i-norberg

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

One thought on “JAN MYRDAL OM INDIEN PÅ MÖTE I NORBERG

Leave a Reply

Your email address will not be published.