Hur fixar man en pogrom?

Det här kan betraktas som fortsättning på det här inlägget. I en ny bloggpost från Democratic Students’ Union (DSU), Jawaharlal Nehru University Unit, berättas om en ny tragedi i Rudrapur i delstaten Uttarakhand.

Återigen är det muslimer som är offren för hindufascister efter medvetna provokationer. Det här kan tas som ett recept för hur man driver fram motsättningar och pogromer. Koraner kastades tillsammans med svinkött, eller brändes. När muslimer gick till polisen för att protestera angreps de – av poliserna. Så gick hindumobbar till angrepp och brände systematiskt butiker och fordon som tillhör muslimer. Det verkar ha varit medvetet och förberett.

Fyra personer dödades av polisen, muslimer flyr från området i rädsla för nya övergrepp, utegångsförbud har införts och delegationer utifrån som vill undersöka vad som händer hindras från att komma in, polisen skyddar inte utan angriper de som redan är angripna (vilket påminner om hur israelerna uppträder i de ockuperade områdena när så kallade bosättare anfaller palestinier).

Övergrepp av den här sorten sker, hävdar DSU, oavsett vilket parti som har makten. Den hindu-brahminska staten måste krossas, det räcker inte med tomma paroller om ‘sekularism’ eller ‘kommunal fred och harmoni’. På så sätt kan alla förtryckta och marginaliserade människor på den indiska subkontinenten befrias.

This entry was posted in pogromer. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.