Pogromer och massgravar

Från de radikala Delhi-studenternas hemsida kan vi hämta ett par poster som visar på våldet i Indien.

Ibland talas det om “communal violence” i Indien, ett uttryck som kan vara svårt att översätta på ett bra sätt till svenska. Det rör lokala händelser men har sannerligen inget med småbråk i en kommun att göra. Det handlar om grovt och omfattande våld som kan kräva hundratals eller tusentals offer i skadade eller dödade och stor materiell ödeläggelse.

Offren är ofta medlemmar av minoritetsgrupper: undertryckta kaster, kastlösa, stamfolk, religiösa minoriteter. Förövarna tillhör å andra sidan oftast majoritetsbefolkningen, det kan vara hindu-extremister som ger sig på muslimer, kristna eller sikher exempelvis, och dessa våldsverkare har ofta stöd från högre politiska nivåer. Detta påminner om när reaktionära regimer i centrala och östra Europa uppmuntrade mobbar av ofta fattiga och eftersatta personer ur majoritetsbefolkningen att angripa judar, romer eller andra utsatta minoriteter. Bakgrunden är given: kan överklassen hetsa folk mot varandra så kan den lugnt stå vid sidan av och behöver inte frukta att människorna förenar sig mot den – vilket vore det bästa för de flesta.

I Golpargarh i delstaten Rajastan utbröt våld när hinduiska mobbar gav sig på muslimer

Utrycket pogrom kan alltså användas även om våldsutbrott i Indien, exempelvis i Golpargarh i Rajastan som det rapporteras om. Värt att notera är hur poliserna agerar – de är med om överfallet och dödandet av muslimer. Detta är typiskt för pogromer som har stöd av statsmakten som vill härska genom att splittra. Lösningen är, som studenterna påpekar, att systemet som vill härska genom att hetsa människor i underklassen mot varandra sopas bort.

De indiska maoisterna försöker få folk att ena sig mot överklassen utan att ta ställning i religiösa konflikter, men för några år sedan gjorde man ett undantag i delstaten Orissa. Då gav sig “saffransfascister” (hinduiska extremister uppkallade efter färgen på sina kläder) på kristna. Maoisterna tycks ha en del stöd även bland de kristna, och på uppmaning av dessa och andra kastlösa ingrep man och dödade hindufascisternas ledare.

Poonch i Jammu och Kashmir ligger nära stilleståndslinjen mellan Indien och Pakistan. Där fick en gravgrävare konstiga uppdrag …

Massgravar med misstänkta offer för indiska krigsmaktens härjningar i Kashmir har vi skrivit om tidigare, och samma sak gör Delhi-studenterna nu. En gravgrävare i Poonch i Kashmir berättar hur indiska armén levererade huvuden till honom för begravning (och begärde kvitto för sju när ett levererades) tills han vägrade och krävde att hela kropparna skulle begravas. Kropparna var stympade och ansiktena förstörda.

Indiska armén påstår att det var nedskjutna militanter (med det kanske avses bland annat folk som kommit över gränsen från Pakistan för att slåss mot indierna). Siffrorna som anges i artikeln verkar lite underliga (3844 kroppar i “nära” 4000 massgravar gör ungefär en kropp per grav, och det låter inte som massgravar – däremot som många skumma enskilda gravar) men bortser man från detta är det klart att en massa människor under årens lopp försvunnit i samband med Kashmirs frihetskamp, och en del av dem kan finnas i dessa gravar.

Bakom detta våld, där armén angriper lokalbefolkningar, finns en väldigt speciell lag,  Armed Forces Special Powers Act (AFSPA). Den tillämpas i områden som anses “störda”, där den vanliga polisen inte klarar av att hålla befolkningen lugn. Att sätta in soldater mot den egna befolkningen är en allvarlig sak, men ännu allvarligare är att militärerna är undantagna från juridiskt ansvar för vad de gör. Det gör knappast att soldaterna känner särskilt stort ansvar för att inte bruka våld i onödan. Man kan gott säga att den indiska regimen med den lagen gör att man befinner sig i krig med folket i flera delstater. Kommer omvärlden att reagera och ropa: “De dödar ju sitt eget folk, vi måste ingripa!”

This entry was posted in Kashmir, massgravar, pogromer. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.