7,5 gånger ljudets hastighet

En indisktillverkad raket har nyligen testskjutits och färdats 700 kilometer på 500 sekunder i Bengaliska viken, med 7,5 gånger ljudets hastighet. Det är naturligtvis ett militärprojekt, i likhet med vi skrivit om tidigare. Den här raketen kan transportera en last på ett ton, det kan vara vanliga sprängämnen eller ett kärnvapen, och måste ses som ett led i Indiens kamp för sin ställning som stormakt. Man har ju kriget med Pakistan som ännu består eftersom stillestånden aldrig har lett till fredsavtal, samt ständigt hot om nya gränskonflikter med Kina i Himalaya.

Raketen kan avfyras från land eller från en ubåt. Med tanke på att Kina gärna vill ha fria sjöförbindelser förbi Indien till sina oljeleverantörer vid Persiska viken och kanske i Afrika kan man ju tänka sig framtida sjöslag också. Indien kanske också vill blanda sig i konflikter om gränsdragningar mellan Kina och andra strandägare vid Sydkinesiska sjön och då gäller det att vara välbeväpnad.

En raket av den här typen: shaurya eller shourya beroende av hur man vill stava

En tröst kanske kan vara att den här typens högteknologiska vapen knappast kan användas i det lågteknologiska kriget i de indiska djunglerna. Där kommer man fortfarande längre med ett automatgevär eller pil och båge!

This entry was posted in rustningar, shaurya. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.