Ännu en recension av “Röd stjärna”

På bloggen Svensson skriver Hans Norebrink, som uppger sig vara före detta maoist, en recension av Myrdals Röd stjärna över Indien. Ris och ros blandas i den korta texten men recensenten tycker att boken är nödvändig för att förstå Indien idag.

This entry was posted in Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.