Polis slår bybor

Den här bilden, och åtföljande artikel, visar varför polisen i delstaten Bihar inte är så populär. Folk tror, med goda skäl, att poliser inte är särskilt intresserade av att utreda brott, att de är korrumperade, kan ägna sig åt utpressning och skyddar brottslingar medan de gärna hoppar på vanligt hederligt folk. I det här fallet rör det sig om att sekreteraren i en lokal administration har rövats bort, byborna misstänker att polisen inte gör vad den skall för att utreda fallet och hitta kvinnan, och det hela har trappats upp till slagsmål, stenkastning och poliser som bultar på kvinnor med sina långa stavar (lahtis).

This entry was posted in Bihar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.