Sverige i indiska media

Det är inte ofta Sverige nämns i indiska media kan man anta, men nu citeras Dala-demokraten i Times of India.  En yngling i Dalarna har åkt fast för att han skjutit mot invaderande utomjordingar med sin (illegala) pistol. (Originalhistorien finns här, undrar hur indierna fick tag på den och vad den eventuellt kan betyda för sverigebilden i Indien: “inte bara mutgivare som i boforsaffären, utan skvatt galna också”?)

This entry was posted in humor. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.