Specialpoliser och övergrepp

En notis i The Hindu visar varför så kallade specialpoliser inte är en bra idé. Specialpolis, SPO, låter avancerat, men det är snarare tvärtom. Det är ungdomar från urbefolkningar som av olika skäl låtit sig värvas till polisen i delstaten Chhattisgarh för att kämpa mot sina egna stamförvanter och mot den maoistiska gerillan. Högsta Domstolen i Indien har förklarat den här typen av poliser olagliga och uttalat att de är outbildade och dåligt tränade. (Vi har givit mer om bakgrunden till detta tidigare, och att maoisterna utlovat amnesti till SPO-are som ger upp.) Det verkar som om delstaten tänker kringå förbudet genom att kalla specialpoliserna något annat men förmodligen fortsätta som tidigare.

Man kan undra vad det är för sorts människor som tar emot pengar och vapen för att slåss mot sitt eget folk. Svaret kan vara att en del av dem inte är några dygdemönster direkt, utan att de utnyttjar sin position till övergrepp av alla sorter – mord, misshandel, stöld, mordbrand. En del kan vara allmänt missanpassade individer, andra tillhöra gamla hövdingfamiljer som tappat sin makt över stammedlemmarna på grund av maoisternas agitation och därmed vill hämnas. The Hindu berättar om två av dem som överfallit och våldtagit en minderårig flicka. I det här fallet är namn och plats kända och det kan hända att förövarna verkligen blir bestraffade.

Händelser av den här typen är inte ovanlig i områden där specialpoliserna drar fram. Det är ur en synpunkt märkligt, för anledningen till att de här personerna värvats skulle ju vara att de kan de lokala språken, känner terrängen och människorna och därmed skulle kunna fungera bättre i djunglerna än trupper som kommer utifrån. Men uppenbarligen är det odisciplinerade och brutala figurer som blir specialpoliser och de kommer på kant med lokalbefolkningen och verkar därmed mer som en belastning.

This entry was posted in Chhattisgarh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.