Gerillan omgrupperar i Jharkhand

Vi har tidigare nämnt den omfattande offensiven som regeringsstyrkor genomför i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Vad den egentligen lett till är oklart, förutom att de halvmilitära polisstyrkorna bara träffat på tomma gerillaläger men ingen gerilla. Däremot finns rapporter om civilpersoner som kommit i kläm, dödats eller misshandlats under truppernas framfart.

Gerillan i Folkets Befrielse-Gerillaarmé har alltså flyttat på sig, och uppges nu i stället omgruppera i Patanda på gränsen mellan Jharkhand och Västbengalen och få förstärkningar utifrån. Man får behandla vad tidningarna skriver om detta med viss försiktighet, de torde bygga på vad poliserna säger till journalisterna. Att maoisterna skulle vara borta från Sarandaskogen kan man nog utgå från är fel. Även om deras väpnade styrkor enligt klassisk gerillataktik flyttar sig när man inte vill ta strid torde den politiska organisationen finnas kvar och arbeta underjordiskt, och åter höra av sig när man så bedömer är lämpligt. 

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé, Jharkhand. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.