Vem tvättar bort blodet?

Reklam för Tata Steel

Vad är det för värden som storbolaget Tata har som är “starkare än stål? “Vem tvättar bort stamfolkens blodfläckar från bilden av Tata Steel?” frågas i en artikel i Sanhati. Den jättestora indiska industrikoncernen Tata må verka moraliskt högtstående som det passar sig för ett världsföretag idag, men det finns alltså misstänkta fläckar på den stålblanka ytan. Fläckar som kan vara blod.

Människor från stamfolken har dödats, skadats, torterats, fördrivits i Kalinga Nagar i Orissa. Byar har ödelats av halvmilitära poliser och inhyrda slagskämpar för att göra rum för Tata. Artikeln i Sanhati pekar på mediakriget: efter tidigare attacker har stamfolk tagit filmer som lagts upp på YouTube och visat på övergreppen. I en senare fas har Tata utnyttjat sina överlägsna resurser för att hyra in professionella filmare för att göra egna propagandafilmer för att vända opinionen. Möjligen har det lyckats, åtminstone för tillfället. Frågan är väl vad “medelklassen” i Indiens städer tänker om det här, om de bryr sig om vad som händer fattiga människor i skogarna. Kampen mellan jättebolagen och urbefolkningarna förs alltså på många fronter, såväl med vapen som med propaganda.

This entry was posted in Orissa, Tata Steel. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.