Truppinsats i siffror. Flygspaning

En läsare har uppmärksammat oss på följande – alla tips mottages tacksamt!

Enligt pressreferat av uttalande från regeringsföreträdare har mer än 80.000 man satts in i operationer mot naxaliterna (bonderevolutionärer som leds av maoisterna) i olika delstater. 81 bataljoner på vardera 1.000 man är i fält. Av dessa till 79 den centrala reservpolisen CRPF, en är indiska nagaland-reservbataljonen (Nagaland ligger längst nordöst i Indien) och resten är Kommandobataljoner för resolut aktion – Commando Battalion for Resolute Action, CoBRA.

Antalet kan verka imponerande. Samtidigt kommer de att verka i områden där befolkningen är fientlig, där man inte känner språk och seder, där klimat och terräng kan vara oerhört påfrestande för den som inte är van. Gerillan i PLGA, Folkets Befrielse-Gerillaarmé är däremot väl rotad i sina operationsområden vilket ger bra fördelar även om man är underlägsen i antal och beväpning.

Samtidigt skall obemannade spaningsplan (UAV) sättas in för att försöka hitta gerillan, särskilt i delstaterna Chhattisgarh, Orissa och Jharkhand. Detta minskar givetvis gerillans möjligheter att uppträda ostört i större formationer, men om man skall döma av erfarenheterna från andra områden där den här typen av flygspaning används, exempelvis i Afghanistan, är inte teknologin i sig avgörande. Och i de indiska djunglerna finns det förmodligen fler träd att gömma sig under än i de afghanska bergen. Maoisterna och deras armé för ett folkkrig, och där är det folket och inte militärteknologin som är det avgörande.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.