På väg mot ny kongress

Det verkar som det drar ihop sig till kongress igen för CPI(maoist), Indiens Kommunistiska Parti (maoisterna). Senast var det 2007, kongress skall hållas vart femte år, följaktligen kan nästa förväntas hållas i början av år 2012. Eftersom partiet är olagligt och därför bedriver sin verksamhet underjordiskt utom i områden som man kontrollerar militärt, kommer tid och plats för kongressen knappast att tillkännages på förhand. Det måste ju vara en synnerligen känslig historia att ha många ledande partimedlemmar på samma ställe samtidigt, så högsta diskretion är av nöden!

Bild från föregående kongress. Den hölls någonstans i skogarna i delstaten Chhattisgarh. Det som kröns av en vit hammare & skära samt något som ser ut som gult garn lite till höger i mitten av bilden är Martyr’s column, martyrkolonnen. Ett minnesmärke över de många som stupat i kampen för ett nytt Indien.

Det finns säkert mycket att diskutera och åtgärda för partiet eftersom man nu har verksamhet som täcker stora delar av Indien. Det förefaller som om man i förberedelserna försöker se till att representationen i partiets ledande organ – centralkommitten och politbyrån – kommer från olika håll. Tidigare har det funnits en viss koncentration till folk från Andhra Pradesh där, och dålig närvaro av kvinnor. Kanske det förbättras nu.

Under de senaste åren har partiet genom sina aktioner kunnat bryta igenom mediatystnaden samtidigt som den politiska och väpnade kampen har utvecklats kraftigt. Ju mer partiet breder ut sitt inflytande inte bara i djungler och berg, utan även på de stora slätterna och i städerna, desto svårare kommer centralregeringen och delstaterna att få i sina försök att slå ned rörelsen. Indien liksom en del andra länder har stigande matpriser och många välutbildade ungdomar med oklar framtid och där finns viktiga grupper att försöka värva. Den ekonomiska krisen, kampen mot storbolag, miljöfrågor – det finns mycket förutom gerillakampen på landsbygden där partiet redan är ordentligt inblandat och där man säkert kommer att diskutera erfarenheter och framtida strategi på kongressen.

This entry was posted in CPI(maoist). Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.