Befriat område i Bihar

I norra delen av delstaten Bihar har maoisterna proklamerat ett område i gränstrakterna mellan distrikten Muzaffarpur, Sheohar och Sitamarhi (markerat på kartan) som befriad zon.  I mer än två dussin byar fladdrar röda fanor från hustaken, poliserna vågar sig inte dit ens i dagsljus, maoisterna driver en parallell administration till den statliga och har sina egna folkdomstolar, man organiserar träningsläger för byborna och tar upp egna skatter. Den befriade zonen ligger i ett område med besvärlig terräng vilket torde göra det svårare för staten att återta kontrollen, även om en motoffensiv tycks vara på gång.

Det finns flera intressanta detaljer i den här historien. Området ligger en bit från maoisternas starkaste fästen längre söderut i Jharkhand och dessutom i en delstat där urbefolkningen inte är så stor. Möjligen är det så att maoisterna nu befäster sin ställning även utanför stamfolkens område. Dessutom ligger man inte så långt från gränsen till Nepal, där det tidigare framgångsrika maoistiska upproret nu tycks ha övergått i politisk förvirring. Generellt verkar maoisterna i Bihar ha ett raskt växande inflytande på de flesta håll i delstaten. I och med att de öst-västliga landsvägs- och järnvägsförbindelserna, samt jättefloden Ganges, går genom Bihar, kan detta ha betydelse om maoisterna längre fram vill försöka skära av exempelvis Kolkata/Calcutta från övriga delen av landet.

Angående motoffensiver kan man jämföra med vad som hände i Västbengalen för några år sedan, när regeringen skulle återta det befriade området i Lalgarh. Trupper marscherade fram och tillbaka ett tag, det sköts litegrann, maoisterna gick under jorden – men deras organisation fanns och finns kvar. Det är detta som gör att ett krig blir folkkrig. Gerillan och folket är samma människor, och de ger inte upp.

This entry was posted in Bihar. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.