Maoister som naturvårdare

För något eller några år sedan kom det märkliga rapporter om att skogen faktiskt växt till sig i Indien, det har  blivit ett större ‘grönt tak’ vilket går emot den generella tendensen Jorden runt att skogar huggs ned. Eftersom maoisterna främst finns i de stora skogsområdena där också urbefolkningar lever, kunde de nog ta åt sig en del av äran för den positiva tendensen. Bevarar man skogen bevarar man också det liv, inklusive människor, som finns där.

I ett färskt reportage från Jharkhand berättas om hur maoisternas kvinno-organisation (tydligen helt öppet) agiterar hos befolkningen för att man skall bevara träden. Man vandrar längs vägarna på kvällen, utrustade med hackor, käppar och spadar. Kampanjen är i princip våldsfri, men den som fäller träd på olämpligt sätt riskerar förövaren såväl bötesstraff som mer kroppsligt kännbara sanktioner.

Det ser ut som man slår på trummor också
This entry was posted in Jharkhand, miljö. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.