Ny strid i Chhattisgarh

I Västbengalen fortsätter förspelet för eventuella fredsförhandlingar. Det råder inofficiell men tydligen fungerande vapenvila, och företrädare för de upproriska djungelinnevånarna i västra delen av staten har uttalat sig till maoisternas förmån. (Nu finns planer på att döpa om delstaten till Paschimbanga för övrigt.)

På de sydligare frontavsnitten fortsätter dock hårda sammanstötningar. Det rapporteras att minst tio personer dödats när Folkets Befrielse-Gerillaarmé angrep en grupp poliser i en flodövergång nära punkten där gränserna för delstaterna Chhattisgarh, Andhra Pradesh och Maharastra möts. Av de döda är nio poliser, och det understryker tendensen att förlusterna är större på den statliga sidan än hos gerillastyrkorna.

Med satellitbilder kan man få en närmre bild på stridsområdet. Angreppet skedde vid floden den stora Godavari eller en biflod till denna, mellan orterna Bhopalpatnam och Bhadrakali. På båda sidor om floden syns stora skogsområden, och terrängen borde alltså lämpa sig rätt bra för gerillakrigföring.

(Redaktionell anmärkning: det är inte bestämt om vi fortsätter den här bloggen eller om allt kommer att läggas över till den nya fina hemsidan som just satts i drift, och den hittar man alltså här.)

This entry was posted in Chhattisgarh. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.