Nya frontorganisationer i städerna

Vi berättade nyligen om en reorganisering av maoisternas politik, där mer vikt skall läggas på arbetet i städerna. I själva verket är detta något som pågått under en längre tid. Indiska underrättelseorgan uppger sig ha identifierat ungefär tjugo frontorganisationer i ett antal stora städer: Delhi, Mumbai, Kolkata, Nagpur, Gurgaon. Det rör sig om organisationer för ungdomar, kvinnor, studenter och arbetare. Även lärare och forskare på de stora universiteten i Delhi finns som medlemmar.

Det här är säkert en utveckling som skrämmer de härskande i Indien. Den maoistiska gerillan är ännu begränsad till avlägsna och fattiga områden i det inre av landet men skulle partiet få större inflytande i städerna skulle situationen ändras och hotet komma närmare maktens centrum. Enligt CPI(maoist):s program skall arbetet i städerna främst fungera som ett stöd för den väpnade kampen på landsbygden, men man kanske kan få se en utveckling där stadsorganisationerna koncentrerar sig på andra kampformer. Arundhati Roy, som är sympatiskt inställd till maoisterna, har hävdat att den väpnade kampen är motiverad i områden där civilt fredligt motstånd inte fungerar, det vill säga ute i djunglerna där ingen kontrollerar vad regeringens styrkor har för sig när de stormar byarna. Men i städerna finns större insyn i vad myndigheterna har för sig, fredliga kampformer kan fungera om många människor samlar sig och är redo att filma med sina mobilkameror om polisen anfaller. Kanske den maoistiska ledningen också funderar i de banorna.

Det finns säkert bättre bokhandlar i städerna (den här är i Kolkata) än ute i djungelbyarna också.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.