INDIENSOLIDARITETS YOUTUBE-KANAL

Vi har samlat de filmer som vi tror bidrar till att förstå utvecklingen i Indien. Filmerna ligger här, kommentera dem gärna med ifrågasättanden och dylikt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.