Sorgedag

Vi brukar försöka lägga in något intressant från Indien varje dag på bloggen, men idag vill det sig inte. Våra tankar är snarare hos vännerna i Norge som drabbats så hårt av “tempelriddaren” Anders Behring Breiviks privata korståg. Den värste terrorist som uppträtt under fredstid i Norden är en blond skandinav, inte en svartmuskig asiat. Det kan vara värt att tänka på. Och man kan bara hoppas att de onda politiska krafter som gjort att figurer som Behring Breivik känt sig kallad att träda i aktion nu avslöjas och jagas tillbaka i sina hålor. Han kallar sig kristen. I Indien är det hindufanatiker som under parollen ‘hindutva’ ger sig på muslimer, sikher, kristna och andra religiösa minoriteter och utför blodiga massakrer och andra övergrepp. Galenskap och hat finns överallt, men samma gäller tolerans och medkänsla.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.