Ma loni – Du är en av oss!

Det här blir sista inlägget (för tillfället i alla fall) om de inspelningar som Jan Myrdal gjorde i Andhra Pradesh 1980. Nu handlar det om Ma loni som kan höras här. På sidan 102-103 i Röd stjärna över Indien berättar Myrdal i början av kapitlet “Att sjunga folkets poesi”. (De ‘jawaner” som nämns kommer inte från Indonesiska Java, det är benämningen på meniga soldater och poliser i Indien, sådana som rekryteras från vanligt folk.)

Men redan när jag på kvällen i det andra lägret tittade på bilderna och videofilmerna av de unga jawanerna var det som om jag hörde Cherabandu Raju sjunga Ma loni på vårt hotell i Hyderabad för trettio år sedan. Polisen fanns nere i lobbyn. De skuggade Cherabandu Raju och höll ett öga på oss. Jag spelade in honom och hans röst var svag. Han skulle dö trettio månader senare av hjärntumör och var redan märkt av sjukdomen. Jag spelade in hans sång för skivan som jag senare gav ut.

Han hade skrivit sången i fängelse när trettiofem poeter i Andhra Pradesh hade fängslats för litterära brott under Indira Gandhis “undantagstillstånd”. Det var en sång riktad både till fångvakterna och de kamrater som menade att alla poliser och vakter var och alltid skulle vara fiender. Det kunde ha varit en sång till dessa unga jawaner som jag såg på bilderna. Texten översattes för mig för trettio år sedan av Subba Rao:

Du är en av oss, du hör till oss. Du har blivit polis för levebrödets skull. Men nu riktar du dina kulor mot dem som offrar sig för ett bättre liv.Kära bror, är det ett värdigt liv? De gamla går i graven. Dina småsyskon släpar sten. Men du skickar kulor mot deras hjärtan. Ändå är du en av oss. Du tillhör oss. Några vältrar sig i lyx och överflöd. De fattiga lider i armod och misär. Det är därför alla fattiga reser sig nu. De vill att du ska ta din plats bland dem. Att vara människa är att ha stolthet. När herrarna beordrar dig att hålla din käft, tänk på sanningen. Idag är det demonernas legioner som härskar. Svält och nöd har fyllt dig med tårar. Du lider utan att ens ha ett eget hus, inte ens en egen jordplätt. Du är fattig, men låt dem inte förvandla dig till en mördare mot ditt eget kött och blod. Dina vanliga, enkla släktingar har gått till skogs. Gamarna härskar i landet. Herrarna som har gett dig geväret är förrädare mot ditt land och din familj. Du är en av oss. Du tillhör oss. Kära bror, nu gör du fel när du skickar dina kulor mot dina bröders och systrars hjärtan.

Den sången kunde ha skrivits till de döda jawanerna och deras ännu levande kolleger som nu deltar i jakten på och dödandet av adivasier och naxaliter i Dandakaranya.

Det hade blivit en mycket populär sång. När Indira Gandhi på den tiden använde trupper för att slå ner polis som gjorde uppror mot hennes politik sjöng polismännen denna sång när armén närmade sig dem. Det är fortfarande en sång som talar direkt till de fattiga jawaner som regeringen använder mot folket.

Föregående inlägg om Myrdals inspelningar här.

This entry was posted in Jan Myrdal, Kultur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.