Trupp-räkning

I ett tidigare inlägg spekulerades i hur stora styrkor den indiska armén skulle behöva sätta in för att åtminstone hålla Folkets Befrielse-Gerillaarmé stången. Sju till tio man var gissningen, med ledning av erfarenheter från tidigare gerillakrig. Nu kommer en uppskattning från en av deltagarna själva: 65.000 man är vad ledningen för den indiska armén tror behövs, alltså ungefär sex divisioner, i ett flertal stater i östra Indien. Fast egentligen har indiska krigsmakten ingen större lust att ägna sig åt det här kriget mot den egna befolkningen, man ser hellre att det sköts av paramilitärer.

Vad som möjligen saknas i beräkningen är den maoistiska bymilisen och andra massorganisationer som uppges omfatta många tiotusentals människor. Det är ju därifrån som rekryteringen till gerillan sker, och skall man försöka kontrollera alla dessa krävs nog betydligt mer än 65.000 man. Den grundläggande regeln för gerillakämpar är att man först och främst skall ha ett rejält stöd hos lokalbefolkningen, så att politiken kommer först och eventuella väpnade aktioner sedan. Har man lyckats med det kommer man att kunna hålla ut mot, och slutligen besegra, motståndare som formellt är betydligt starkare.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.