Maoisterna avvisar fredsförhandlingar

Indiens president Pratibha Patil

Indiens inte särskilt bemärkta president, Pratibha (eller Prativa) Patil har varit i Ranchi, huvudstad i delstaten Jharkhand, och erbjudit maoisterna fredsförhandlingar. Svaret blev strängt avvisande: för att Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) skall gå med på förhandlingar krävs att de halvmilitära styrkornas våld mot stamfolken avslutas, att överenskommelser med storbolag om exploatering av naturresurser i djunglerna rivs upp och att arméns läger dras bort.

Uppmaningen att maoisterna skall ansluta sig till den politiska “huvudströmmen” (main stream) avhånas. Talesmannen för partiet säger att i “huvudströmmen” är de flesta politiker korrupta och ministrar bedragare. Och det är ju detta genomkorrumperade politiska system maoisterna vill krossa och vägrar delta i.

Ytterligare en sak som dock inte nämns i artikeln är att försök till tidigare fredsförhandlingar fallit samman på ett sätt som bör göra maoisterna synnerligen misstänksamma. Man förhandlande om fred lokalt i delstaten Andhra Pradesh, men det slutade med massmord på maoistiska kadrer. I ett senare försök mördades maoisternas talesman när han var ute på uppdrag just i samband med förberedelser för förhandlingar, och ytterligare en person i samma ärende var nära att drabbas av samma öde. Det är nog lätt att ur maoisternas synvinkel dra den här slutsatsen: regeringens enda intresse av förhandlingar är att få fram partiets kadrer så att man kan mörda dem. Därför har partiet på senare tid föreslagit att eventuella förhandlingar skall skötas av kadrer som sitter i fängelse och därmed är mindre intressanta som mordoffer ur regeringens synpunkt.

Utsikterna för verkliga förhandlingar verkar därmed inte särskilt stora.

This entry was posted in fredsförhandlingar, Pratibha Patil. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.