Hej, Bastar – om en bok

Det här verkar vara den enda någorlunda nya (från detta årtusende) bilden av Mupalla Laxman Rao, mer känd under täcknamnet Ganapathi, ordförande för Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna).

Hindustan Times har en recension av en bok om det maoistledda upproret i Indien och dess rötter. Hello, Bastar — The Untold Story of India’s Maoist Movement av Rahul Pandita. För att börja med slutet av recensionen så är recensentens namn intressant: Kobad Ghandy. Jag antar att detta är den höge ledare för maoisterna, ansvarig för deras arbete i storstäderna och kontakter med bland annat intellektuella, och som för en tid sedan greps och sattes i fängelse. Och Bastar som nämns i boktiteln är en av de sydligaste distrikten i delstaten Chhattisgarh, där upproret står som starkast idag och där vi kan förvänta oss hårda strider framöver.

Recensionen innehåller utdrag ur ett bokkapitel som visar hur upproret startade i Andhra Pradesh i början på 1970-talet, hur godsägarnas ekonomiska och kastmässiga förtryck stötte på allt hårdare motstånd och hur maoisterna ingrep och slog tillbaka. I de tidigaste skedena hade man knappt ens eldvapen, utan angrep med yxor, knivar och hemmagjorda bomber. Men även fredliga kampanjer, som bojkotter och strejker, utnyttjades för att förbättra läget för de fattiga. Myndigheternas svar på detta var dock inte alltid så fredliga. I ett samhälle där våldtäkter utförda av högkastpersoner mot kastlösa kvinnor normalt kan passera opåtalat får man räkna med att upprördheten blir våldsam om någon faktiskt påtalar och kräver motåtgärder mot förövarna. Eller om fattigfolk som tidigare inte tillåtits ha skor på sig inför godsägaren får för sig att strunta i påbudet, eller att tidigare underdåniga tjänsteandar plötsligt inte ställer sina tjänster till förfogande  …

Bland dessa pionjärer i upproret fanns en ung glasögonprydd student vid namn Mupalla Laxman Rao som sedermera har blivit generalsekreterare för Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna) och mest kallas Ganapathi, samt Mallojula Koteshwara Rao alias Kishenji. Jan Myrdal har träffat och intervjuat Ganapathi. Kishenji har blivit mycket omtalad de senaste åren som ledare för det stora folkupproret i Lalgarh i Västbengalen. Kobad Gandy verkar i stort sett positiv till den här boken. Som själv varande veteran från den maoistiska rörelsen borde han veta rätt bra hur det förhåller sig.

This entry was posted in Ganapati, Kishenji. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.