Nya fronter under utveckling?

Delstaten Orissa har mest varit berörd av gerillaaktioner i de södra distrikten Malkangiri och Koraput (det var för övrigt i Koraput man hade problem med de sprittörstiga elefanterna). Men enligt pressuppgifter håller nu maoisterna på att försöka slå rot även i några andra distrikt som lämpar sig bra för gerillakrigföring och där man kan tänkas få stöd hos lokalbefolkningen. Det är i distrikten Balangir, Kalahandi och Nuapada, markerade som “nya gerillazoner?” på kartan, med stamfolk och utbredd fattigdom och hunger och misstänksamhet mot myndigheterna. I Nuapada sprängde man en “minsäker” bil med ett antal poliser för inte så länge sedan. 

Vad maoisterna själva tänker om detta framgår inte i artikeln, men det är uppenbart att de har ett brett samarbete över delstatsgränserna för att bygga ut sina stödjepunkter. De eventuella nya fronterna gränsar mot Chhattisgarh som är centrum för upproret, och de äldre gerillaområdena i söder gränsar både mot Chhattisgarh och Andhra Pradesh. Kan man knyta samman dem blir “den röda korridoren” i centrala Indien ännu bredare och rödare.

Med tanke på regeringssidans offensiver är detta säkert en klok taktik: visserligen har delstatsregeringarna och den federala regeringen stora truppstyrkor att sätta in, men ju mer upproret breder ut sig desto svårhanterligare blir det för regeringen. Soldaterna kan inte vara överallt, men det kan den politiska organisationen som utgör upprorets verkliga bas. Även om regeringen utropar seger i och med att maoisternas gerilla verkar lämna ett område så betyder det förmodligen bara att gerillan flyttar på sig en bit, och kvar kommer ändå den underjordiska folkstödda organisationen att vara. När regeringstrupperna upptäcker att motståndarna är borta och drar till ett nytt operationsoområde kan gerillan komma tillbaka om den så tycker är lämpligt. Gerillakriget är först och främst en politisk kamp, och där har regeringssidan med sin korruption och brutalitet svårt att hävda sig om maoisterna lyckas mobilisera folkets flertal på sin sida.

This entry was posted in Folkets Befrielse-Gerillaarmé, Orissa. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.