IndienSolidaritet – nu även med musik!

När Jan Myrdal besökte föregångarna till dagens indiska revolutionärer 1980, långt ute i skogarna i norra delen av delstaten Andhra Pradesh, spelade han också in en del revolutionär musik. Bilden ovan är framsidan på den LP han då producerade.

Myrdal har på förfrågan sagt att det går bra att använda musiken, så vi har lagt in en ny sektion i högermarginalen: Lyssna på en låt. Ännu så länge är det bokstavligen rätt, det är bara en låt vi har länkat till. Lal salam heter den, vilket betyder ‘Röd hälsning’. Fungerar experimentet kan det bli fler!

This entry was posted in Jan Myrdal, Kultur. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.