Mänskliga försökskaniner

För tio år sedan sålde utfattiga bönder i Guntur-distriktet i Andhra Pradesh sina njurar för att få in pengar att betala övermäktiga skulder. Nu rapporteras om en ny skandal från samma område: fattiga kvinnor har gått med på utsättas för medicinska experiment av en läkemedelstillverkare. Dessa mänskliga försökskaniner, illiterata fattiga bondkvinnor, har inte fått veta vad det är för mediciner som de skulle testa, däremot har flera drabbats av svåra biverkningar och tagits in på sjukhus. Utlovade stora ersättningar för försökspersonerna har också uteblivit (och man kan undra vem som betalar för sjukhuskostnaderna).

Fattiga människor i Tredje världen säljer sina organ, eller hela sina kroppar, till hälsoindustrin. Är det bara att se som “affärsverksamhet”, eller finns det frågor av moralisk natur att diskutera här också? Är det rimligt att läkemedelsindustrier i Tredje världen kan uppträda på ett sätt som förmodligen skulle vara helt olagligt i väst? Nu verkar myndigheterna i Andhra Pradesh ändå reagera, så man får hoppas att någon rättvisa och hjälp ges till de drabbade.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.