Monsunregnen börjar

Det rapporteras att monsunregnen nu börjat i Indien. Det har minskat möjligheterna för polis och halvmilitära trupper att operera mot den maoistiska gerillan som är alltmer aktiv i gränsområdena mellan delstaterna Odisha (före detta Orissa), Chhattisgarh och Andhra Pradesh. Förutom att gerillan är mer bekant med stridsområdena än regeringstrupperna, och att stora områden består av svårtillgängliga skogar, så har gerillan möjligheter att lägga ut truppminor och vägbomber som gör eventuella offensiver ännu svårare.

Även om gerillagrupperna är numerärt underlägsna och sämre beväpnade kan de genom sin lokalkännedom och med stöd av lokalbefolkningen bli mycket svåra att komma åt för regeringstrupperna. För att citera ett gammalt sydindiskt tänkespråk som regeringssidan bör tänka på:

Om fienden saknar befästning och härsmakt
är det ändå farligt att angripa honom på hans egen mark.

Och inte blir det då bättre om regnet vräker ner dagarna i ände.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.