Faran av hembränning

Förr brukade man skämta om att folk som drack för mycket såg skära elefanter. I Koraputdistriktet i Indien måste problemet ses ur en annan synvinkel, där är det vanliga grå elefanter som kolkar i sig för mycket eldvatten. Vilda elefanter har traskat ner från sina skogstäckta berg till byar där folk gör sprit i nästan alla hushåll. Tydligen är de bra på att sniffa sig fram till var spriten finns och dessutom dricka upp den. Följden har blivit raserade hus och förstörda åkrar när dessa överdimensionerade rumlare dragit omkring. Det rapporteras att elefanterna kommer in till byarna under nätterna och inte verkar villiga att lämna området så länge de känner spritångorna. Bästa åtgärden verkar vara att folk slutar med hembränning, tycker myndigheterna.

Man får hoppas att det inte blir för mycket baksmälla där ute i djungeln, utan återgång till sunt leverne i naturen för våra storväxta vänner!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.