Första rapporten från London

En första kort rapport på engelska från Londonkonferensen om Indien i helgen har nu publicerats. Mest var det om vad Arundhati Roy sade, där hon också jämförde med vad som hänt i Sri Lanka och att det kan vara ett otäckt mönster för hur andra regeringar vill agera. (Mer om just detta här.) Jan Myrdal pratade om lyckade och mindre lyckade försök att bygga solidaritetsrörelser. Vi hoppas att det snart kommer mer detaljerade upplysningar från svenskar som deltog.

This entry was posted in Arundhati Roy, Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.