Maoister satta på kartan

Att sätta sin hemort “på kartan” är ju en dröm för mången lokalpolitiker. Man kan ju säga att Gotangskogen i delstaten Jharkhand nu också blivit satt på kartan, i detta fall Googles kartfunktion, och dessutom med en sorts varudeklaration: Gotang Forest (Maoist). Kanske ett nytt turistmål?

This entry was posted in Jharkhand, maoister. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.