Möte mot arméläger

Här publiceras en snabböversättning av slutresolutionen från ett möte i New Delhi. Deltagande var bland annat Arundhati Roy och andra aktivister, samt pensionerade militärer och politiker.

Abujhmad som hänvisas till är “okända skogen”, en del av de stora och svårtillgängliga djungelområdena i centrala Indien, där befolkningen huvudsakligen tillhör olika stammar. Landet har varit rätt ointressant för yttervärlden ända till nyligen, när man upptäckt stora naturtillgångar (kol och mineraler) där. Frågan är om stamfolken skall bli vräkta från sina marker till förmån för stora indiska och multinationella bolag som utan större hänsyn till människor eller natur exploaterar resurserna, eller om folk kommer att göra motstånd. Nu har det varit ett stort och ibland framgångsrikt motstånd på olika håll. Lokala myndigheter har misslyckats när de satt in polis och halvmilitära förband, och även formellt fristående men regeringssponsrade milisgrupper som Salwa Judum som nämns nedan har misslyckats. Återstår alltså bara att sätta in den indiska armén, vilket armén själv inte är så entusiastisk för.

Detta möte, organiserat av ‘Forum mot krig mot folket’ i New Delhi den 21 maj 2010 kräver att Unionsregeringen omedelbart återkallar sitt beslut att godkänna upprättandet av ett arméläger i Bastar [distrikt i södra delen av delstaten Chhattisgarh]. Detta läger på 600 kvadratkilometer i hjärtat av landet kommer att medföra den totala decimeringen av stamfolken i Abujhmad som bebor området. Dessutom är det klart att detta är ytterligare ett steg för att främja intressena hos de multinationella bolagen och företagen som är ute efter att ta det resursrika området, särskilt efter att Högsta domstolen har förhindrat Salwa Judum och andra grupperingar från att uppfylla den rollen. Dessutom kommer detta att tillåta användning av armén mot motståndet som bjuds av stamfolken och hela motståndsrörelsen.

Det faktum att allt detta görs medan man ännu hävdar att armén inte kommer att användas mot folket avslöjar regeringens falska tal. Manmohan Singhs regering tvingar armén att kämpa i denna region för att skydda bolagsintressena. Arméns led har när allt kommer omkring hämtats från Indiens byar och detta kommer att ställa dem mot deras egna bröder och systrar.

Detta möte fördömer otvetydigt det faktum att regeringen till och med är villig att utplåna stamfolken i Abujhmad i sin tjänst för de multinationella bolagen och företagen för att plundra Indiens resurser.

Mötet kräver också:
1. Kriget mot folket måste omedelbart stoppas;
2. Alla överenskommelser med Multinationella bolag och företag måste offentliggöras och upphävas;
3. Alla centrala styrkor [armé-enheter] måste dras tillbaka snarast.

This entry was posted in Abujhmad. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.