IndienSolidaritet Första maj 2011

Här är några bilder från Sergels torg i Stockholm idag, Första maj 2011. Grått och blåsigt väder, men god stämning hos demonstranterna.

Det var många banderoller, men skymtar inte en kändis därnere?
Jo, den här har vi sett förut – exempelvis i huvudet till den här bloggen!

Även några flygblad delades ut
This entry was posted in Första maj. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.