Indisk humor

 
Vad det är för klass på indisk humor vet jag inte, men om man går in på på Times of Indias hemsida och tittar efter ‘cartoons’ i högermarginalen kommer man att stöta på den uppenbarligen vansinnigt produktive Ninan. Det verkar vara minst en ny teckning varje dag. 

Det är sällan som de maoistiska revolutionärerna kommenteras av Ninan, den här teckningen är flera år gammal men typisk för hans stil: “Det är han med satellittelefon, AK-47, skottsäker väst, nattsikte och bärbar dator som är naxalit, inte polis.” Detta med anledning av att man upptäckte att naxaliterna, de maoistiska revolutionärerna, hade modernare utrustning än pilbågar och gevär från 1800-talet eller hemgjorda bössor.

Annars är det mycket om korruption och politiska höjdare, samt Pakistan, som det skämtas om mer eller mindre lyckat. Ofta handlar ju bilderna om saker som en utanförstående som inte känner detaljer i Indiens politik inte har en susning om. Men ofta är de rätt kul att titta på i alla fall.

This entry was posted in humor. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.