Varför en ny blogg om Indien?

Gudinnan Maa Danteshwari är från centrala Indien där det pågående upproret har sitt centrum. Man kan hitta hennes bild också på den här bloggen, Bhumkal Bastar.

Svaret på rubrikens fråga är helt enkelt att det inte kommer så mycket nyheter från Indien, och än mindre med nyheter om de stora och små folkliga uppror som pågår mot vanstyre, fattigdom och korruption. Särskilt är det upproret som leds av maoister i många delstater i centrala och östra Indien som media inte verkar tycka om att skriva om. När Jan Myrdal tog sig fram till områden som kontrolleras av gerillan och fick en intervju med maoisternas ledare Ganapati borde det ha varit en första klassens sensation i media, men så blev det inte. Alltså behövs det andra krafter som puffar på. Och därför har några människor i Stockholm beslutat sig för att göra någonting efter förmåga, bland annat genom att starta den här bloggen. Här till höger finns länkar till två viktiga artiklar översatta till svenska om Indien och upproret, en av Jan Myrdal och en av den kända indiska aktivisten och författaren Arundhati Roy.

Här nedan är ett par bilder från en demonstration som hölls i Stockholm den 7 april mot den kampanj som den indiska regeringen driver mot sitt eget folk, och för den försvarskamp som förs.

Demonstranter går på Drottninggatan
Banderollen inom synhåll för indiska ambassaden
This entry was posted in Ganapati, Jan Myrdal. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.