Ursäkta röran….

Som synes så bygger vi om hemsidan. Den gamla sidan var en aning rörig och det var svårt att hinna med att uppdatera alla delar av den så det låg en massa gammalt material uppe hela tiden. Vi kommer att prova med en enklare sida som kommer att ha lite större fokus på papperstidningens innehåll som inte var så lätttillgängligt på den andra sidan. Det har varit ganska struligt att byta wordpress-mall. Det jobbigaste är att man måste rensa bort databaser från servern. Det andra kluriga är att hitta en mall som passar oss. Det skall vara en enkel bloggmall som man kan lägga upp små bilder av tidningarna på sidan i. Något tips? / Red

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.