Stort revolutionärt möte i 10-miljonersstaden Hyderabad

På mötet talar bl.a. annat poeten Varavara Rao som är en bekant till Jan Myrdal. Ett hett tips är att polisen kommer att slå till mot mötet som kommer att hållas imorgon.

This entry was posted in Naxaliterna. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.