Fördöm den indiska regeringens krig mot folket

För de allra flesta i Sverige är detta krig okänt och medierna skriver sällan eller aldrig om det. Men 2009 inledde Indiens regering en stor militär kampanj i centralindiens skogar som kallas “Operation Green Hunt”.

Kampanjen som omfattar minst 100 000 soldater riktar sig främst mot de områden där den upproriska ursprungsbefolkningen bor. Den indiska regeringen har lovat bort enorma naturtillgångar till storbolagen i dessa områden. Men för att löftena till storbolagen skall kunna infrias så måste befolkningen bort. Motståndet mot regeringens storbolagsvänliga politik pågår i olika former runt om i landet och allt fler organiserar sig i naxalitrörelsen som står för det mest militanta motståndet mot regeringen. I vad som kallas den
“röda korridoren” organiserar naxalitrörelsen ett motstånd med ett eget politiskt system som omfattar miljoner människor.

Den indiska regeringen har blivit allt mer repressiv och folkrörelseledare över hela landet dödas och arresteras. Den militära kampanjen “Operation Green Hunt” har intensifierats och gått in i vad de kallar “tredje fasen”. Vi vill därför göra en ansträngning för att uppmärksamma och uppmana till att fördöma
den indiska regeringens politik.

Tillsammans med tusentals andra i Syd- och Nordamerika, Afrika, Asien och Europa uttrycker vi i dessa dagar vår sympati med alla de som kämpar för en värld utan exploatering och förtryck i kamp mot Indiens enorma
förtryckarapparat som många fortfarande kallar en demokrati.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.