Vi får inte glömma Kashmir

Vi får inte glömma Kashmir. Jag tror att i ögonblicket  är kriget där värre än emot daliterna. Terrorn är fruktansvärd. / Einar

Läs här från min vän André Vltchek
Kashmir is Bleeding – Half of Humanity Now Forms the‘ Resistance’
by ANDRE VLTCHEK
http://www.counterpunch.org/2015/01/30/half-of-humanity-now-

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.