Bomba inte i Chattisgarh!

Den indiska regeringen har beslutat att börja med luftangrepp mot befolkningen i Chattisgarh. Hjälp till att sätta upp affischer för att uppmärksamma frågan.

Här är affischen:
http://www.indiensolidaritet.org/wp-content/uploads/2016/02/160217-isol-inte-bomba.pdf

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.