Samling vid ett naxalitminnesmärke

På bilden syns en samling vid ett naxalitminnesmärke nyligen. De bygger minnesmärken på olika håll för att hedra de som stupat i revolutionen. Vågar myndigheterna inte riva dem? Man kan förmoda att de bara få stå kvar i områden där de har riktigt starkt stöd.
“Memorial meetings were held for martyr Baturi Venkatraman in Vishkapatnam in Bakuri villlage on 13th November ,in Prakasam in Alakurpadau village for Comrade R.K. and in Srikakluam in Bathupuram village.for martyr Ganesh on 16th Nov.”

15135908_936395603160927_8439586282231039221_n 15055635_936394839827670_3542078788881809379_n

This entry was posted in Naxaliterna, Uncategorized. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.