Protester mot kastdiskriminering i England

För tredje gången på sex veckor uppmanade dalitgrupper och andra organisationer regeringen i England att de skall lagstifta mot kastrelaterat förtryck i Storbritannien (ja i själva “Great Britain”). Massor av människor från hela landet anslöt sig till en stor manifestation på tisdagen 23 April. Karnevalsstämning rådde när protestanterna nåddes av beskedet att den brittiska regeringen förbjuder diskriminering på grund av kast. Detta kommer att beröra hundratusentals daliter i landet. /Pia Elisabeth Hanzén

uk_caste_law

This entry was posted in Dalit, England, Folkrörelsen, Notiser, Politik, Solidaritet and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.