Finland och Indien har aldrig varit så nära varandra

Nyheter, 24.4.2013
Finlands handlingsprogram för Indien –Finland och Indien har aldrig varit så nära varandra som nu
Finlands nya handlingsprogram för Indien vill utvidga samarbetet inom olika sektorer och uppmuntra företag att utnyttja de växande handelsmöjligheterna i Indien. Indiens internationella roll har blivit allt starkare och landet har en stor ekonomisk potential.
Intian Helsingin suurlähettiläs Aladiyan Manickam näkee tällä hetkellä suurimmat mahdollisuudet yhteistyölle ympäristöteknologiassa. Kuva: Eero Kuosmanen/UMIndiens ambassadör i Helsingfors Aladiyan Manickam anser att de största samarbetsmöjligheterna finns inom miljötekniken. Foto: Eero Kuosmanen/UM

Relationerna mellan Finland och Indien har blivit mångsidigare under det senaste årtiondet. Finlands nya handlingsprogram för Indien kartlägger samarbetet inom olika sektorer och innehåller målsättningar för att utvidga samarbetet. Dessutom uppmuntras finländska företag att utnyttja de växande handelsmöjligheterna i Indien.

Utrikesminister Erkki Tuomioja som presenterade programmet anser att Finland och Indien aldrig har varit så nära varandra som nu. Finnairs direktflyg till Delhi tar bara 6,5 timmar, vilket märkbart har ökat resorna och förbindelserna inom olika livsområden.

År 2011 blev Indien Finlands tredje största handelspartner i Asien efter Kina och Japan. Förra året skedde dock en nedgång i handeln. Indiens betydelse för Finland är ändå mycket större än vad handelsstatistiken visar om man tar hänsyn till handeln med tjänster, Finlands investeringar i Indien, och finländska företags produktion i Indien. Finländska företag driver också handel med tredje länder från Indien.

Trots att handeln är underutvecklad i förhållande till potentialen finns det redan 120 finländska företag som är verksamma i Indien och 100 företag som gör affärer med indiska företag. I Finland finns 24 företag med indiska ägare.

Miljötekniken ger mångsidiga samarbetsmöjligheter           

Att öka handel och investeringar i bägge riktningar är dock inte det enda som man vill åstadkomma. Enligt utrikesminister Tuomioja vill Finland också fördjupa det vetenskapliga och teknologiska samarbetet och innovationssamarbetet med Indien samt samarbeta mera inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Indien har också visat stort intresse för den finländska yrkesutbildningen.

Indiens ambassadör i Helsingfors Aladiyan Manickam berättade i sitt inlägg att Finland är känt i Indien för Nokia och Kone. Under sina år i Finland har Manickam fokuserat på att främja handeln och han anser att de största möjligheterna i dag finns inom miljötekniken. Indiens behov angående energieffektivitet och energisparande, avfallshantering, vattenrening, biobränslen och teknik för miljömätning växer ständigt.

Finlands handlingsprogram för Indien offentliggjordes vid utrikesministeriet den 18 april 2013. Motsvarande program har tidigare utarbetats för Kina, Ryssland, Förenta staterna, Kanada och Latinamerika.

This entry was posted in Imperialism. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.