Storstrejk mot det föreslagna fascistiska “National Counterterrorism Center”

120509-pressmedellande-cpim

Här är indiens premiärministers tal på eventet ovan.

 

Communist Party of India (Maoist)
Dandakaranyas särskilda zonkommitté

 

Pressmeddelande. 4 maj 2012

Uppmärksamma att den 16:e maj genomförs en storstrejk mot det föreslagna fascistiska “National Counterterrorism Center” och mot de väpnade regeringsstyrkornas fortsatta angrepp på folket som en del av Operation Green Hunt samt mot utplaceringen av den indiska armén i Bastar!

 

Den indiska staten fortsätter obevekligt sina extremt brutala angrepp på folket (särskilt adivasis) i landet som under de senaste två och ett halvt åren skett i namn av Operation Green Hunt. Polisen och de paramilitära styrkorna som släppts lösa av de härskande klasserna begår alla slags brutala handlingar: mord, massmord, sexuella övergrepp, tortyr, brännande av byar, förstörelse av grödor och spannmål, plundring av människors egendom, hänsynslösa arresteringar och “försvinnanden etc . Dessa krafter har kallblodigt mördat mer än 250 adivasis under de senaste två och ett halvt åren enbart i Dandakaranya. Syftet med detta krig mot folket är att utrota den pågående maoistiska rörelsen i landet, särskilt i de centrala och östra regionerna.

 

Den compradorbyråkratiska bourgeoisin och imperialisterna är desperata efter att plundra vårt älskade land som är rikt utrustat med stora mineral-, skogs-och vattenresurser. Från och med 2008, i synnerhet i samband med den fördjupade globala ekonomiska krisen, planlägger de i hemlighet att billigt kunna utnyttja de naturresurser och den arbetskraft som finns i underutvecklade länder som Indien. Efter ha ingått samförståndsavtal (Memorandom of Understanding, övers. anm.) som rör investeringar värda miljarder med compradorregeringar och genom att storskaligt förstöra jal-jangal-zameen (mark, vatten, skog övers. anm.) har dessa krafter fördrivit ett stort antal människor från sina älskade hem. Folket har rest sig mot denna aggression. CPI (maoist) leder människorna i denna kamp och kämpar med dem. Detta är anledningen till den maoistiska rörelsen har blivit det största hindret för de exploaterande härskande klasserna och deras regering ledd av den härskande klicken, Sonia-Maonmohan Singh-Chidambaram-Jairam Ramesh. De härskande klasserna känner sig hotade av den maoistiska rörelsen och men när man kallar den “det största hotet mot den inre säkerheten i landet” syftar det till att lura massorna.

 

De härskande klasserna kallar sina imperialist-dikterade nyliberala politik av fattigdomskapande, förstörelse och död för “utveckling”, och beskyller alla som motsätter sig sådan antifolklig politik för att var “motståndare till utveckling”. De har i synnerhet valt ut maoisterna som mål för sin desinformationskampanj som förs ut via eftergivna storbolagsmedier som bedriver en omfattande propaganda i kriget mot den maoistiska rörelsen genom att beskylla dem för att vara “anti-utveckling”, våldsamma och terroristiska. De härskande klasserna är livrädda för den alternativa modell för utveckling som presenteras av massorna i de maoistiska kampområdena, särskilt i Dandakaranyaregionen där folket har förstört den lokala feodala politiska makten och de reaktionära krafterna genom klasskamp och har etablerat organ för folkmakt i embryonisk form. Det är under ledning av och på initiativ av denna folkregering som en alternativ modell för utveckling som bygger på självtillit och samarbete tar form. De härskande klasserna har gjort en brutal offensiv för att utplåna detta gryende revolutionära samhälle och dess folk-orienterade utvecklingsväg. Imperialisterna, i synnerhet USA-imperialismen, styr inte bara denna offensiv utan deltar också direkt eller indirekt i den. Den föreslagna NCTC (National Counter-Terrorism Centre) har inrättas enligt USA-imperialisternas diktat och är inte bara ett hot mot medborgarnas grundläggande rättigheter i landet utan är också är ett allvarligt slag mot den så kallade federala strukturen.

 

Som en del av denna militära aggression sattes dem indiska armén in i Bastar för ett år sedan. Detta är inte enbart en fråga som är begränsad till Bastar eller Dandakaranya. Syftet med denna utplacering av armén är att krossa den landsomfattande revolutionära rörelsen. Utplaceringen maskeras som “utbildning” för att motverka protester och motstånd mot användningen av indiska armén mot folket i landet – en armé avsedd för att konfrontera fienden i andra länder. Chhattisgarhs deltstatsregering har beslutat att lämna över 750 kvadratkilometer skogsmark i Maadregionen till armén för “utbildningsändamål”. Detta är en påfallande bevis för hur regeringen själv är den största kränkaren av de lagstadgade förbuden mot överföring av adivasimark till icke-adivasis – oavsett om det är Fifth Schedule (“Fifth Schedule” är del av konstitutionen som rör adivasis rättigheter över.anm.), PESA (Panchayat -Extension to Scheduled Areas- Act, behandlar adivasis rättigheter, övers. anm.) eller i enlighet med andra lagar. Arméns avsikt, som för närvarande är på “utbildning” på en plats mellan Narayanpur och Kondagaon, är att gradvis ta sig genom staden Narayanpur och ockupera de inre byarna i Maad (högplatå som omfattar ett 6000 kvadratkilometer stort område på gränsen mellan Chhattisgarh och Maharashtra, övers. anm.). Arméns höjdare övervakar personligen detta “utbildnings”-program.

 

Räder och attacker som en del av Green Hunt har genomförts under det senaste året under ledning av den indiska armén vars väpnade styrkor sätts in i brigadformationer. Från 3000 till 5000 statliga väpnade styrkor och kommandosoldater har utnyttjas vid varje sådan massiv attack. I oktober 2011 genomförde 5000 soldater ur CRPF, Cobras och C-60 styrkorna och den lokala polisen en kraftigt överfall i Dhanora Tehsil i Garhchirolidistriktet som ligger i Gyarahpalli och Malewada polisstationsområde. I denna massiva militära operation blev 19 byar attackerade och 12 bybor greps. Regeringsstyrkorna misshandlade många bybor och de gick in i och plundrade många hus.

 

Mer än 1000 militärer har genomfört åtskilliga bakhåll på en sträcka av 35 kilometer i 16 byar i Bijapurområdet den 24-27 november 2011. På detta sätt försökte utan framgång att döda våra viktiga ledande kamrater. Återigen, den 19 december genomfördes ett stort luftburet anfall med hjälp av helikoptrar mot byarna Chhote Kerwal och Baade Kerwal i Dantewadadistriktet. Polis och paramilitära styrkor sändes ut samtidigt från polislägren i Polampalli, Kistaram och Vejji i 15 helikoptrar. Dessa helikoptrar genomförde flera uppdrag under operationen. Väpnade styrkor kom samtidigt från tre håll till denna plats. Vissa delar av dessa två byar förstördes helt under attacken och totalt 12 personer greps. Kontanter värda tusentals rupier och annat värdefullt material stals av dessa legosoldater i flera hus. De försökte också att våldta en kvinna.

 

Nästan 2000 väpnade regeringsstyrkor genomförde hårdföra överfall mellan den 27 februari till den 1 Mars 2012 i Ganglurområdet i Bijapurdistriktet. En DIG (Deputy Inspector General of Police övers. anm.) ledde personligen denna operation. 13 personer greps under operationen som riktade sig mot byarna Edsum, Irmagonda, Maddum och Kawar.

 

Maadregionen inringades och de anföll samtidigt från tre håll – från Bijapur- och Narayanpurdistriktet i Chhattisgarh och från Garhchirolidistriktet i Maharashtra – en massiv militär offensiv med tre tusen soldater. Denna operation hette “Operation Vijay” och “Operation Haka”. Många officerare i IPS (Indien Police Service övers. anm.) utförde och var ledande i denna operation. Generalen för CRPF (Central Reserve Police Force), Vijay Kumar, tillsammans med General Inspector (undersökande tjänsteman i en civil eller militär organisation övers. anm.) i Chhattisgarh och Maharashtrapolisen utarbetade planen. En adivasibybo i byn Toke som heter Dunga Dhurwa mördades av regeringsstyrkorna och omkring 25 byar attackerades och plundrades och Lalsu i byn Goddelmarka “försvann”. Stora värden i kontanter och värdesaker stals.

 

Nästan 3000 adivasis från Dandakaranya sitter för närvarande i fängelser i Chhattisgarh, Maharashtra och Andhra Pradesh. I många fall är sitter de på falska anklagelser och de tynar bort i de mörka källarfängelser utan tillgång till rättslig prövning eller möjlighet att släppas mot borgen. Situationen för många är sådan att även om de var dömda för sina brott efter en avslutad rättslig process skulle de ha kommit ut ur fängelset vid det här laget efter att ha avtjänat sina fängelsestraff. Många har inte kunnat få någon advokat på grund av fattigdom och underutveckling. Familjemedlemmar hindras från att träffa sina släktingar som sitter i fängelse vilket skapar stor psykisk vånda hos fångarna. Detta är inte bara tillståndet i Dandakaranya, samma situation råder i Jharkhand, Bihar, Västbengalen, Andhra Pradesh och Odisha. Enkelt uttryckt, fängelserna i landet fylls med adivasis så att adivasis mark sedan kan lämnas över till företag.

 

Folk och demokrater! Vårt partis centralkommitté kallar till en 24-timmars storstrejk den 16 maj för att stoppa de fascistiska attackerna mot folket i landet som genomförs av de exploaterande regeringarna och för att förhindra utplaceringen av armén i Bastar som en del av Green Hunt och de skall att skicka tillbaka de väpnade styrkorna som har slått läger under förevändning att de “utbildar sig”. De skall villkorslöst släppa adivasis och politiska fångar som är inspärrade i fängelser i landet och skrota den föreslagna fascistiska NCTC. Denna strejk kommer i första hand genomföras i Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, Västbengalen, Chhattisgarh, Odisha och i Gondia-, Chandrapur- och Garhchirolidistrikten i Maharashtra. Våra speciella zonkommitté kallar folket i hela landet att framgångsrikt genomföra strejken. Räddningstjänst och hälsoinstitutioner och elev- och studentexamenina kommer att undantas från strejken.

 

Gudsa Usendi

Talesperson

 

Dandakaranya särskilda zonakommitté (DKSZC)
Communist Party of India (Maoist)

This entry was posted in Arkiv, CPI(maoist). Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Leave a Reply

Your email address will not be published.