Category Archives: ekonomi

Butiksidkare strejkar mot utländska investeringar

Skall Indien tillåta FDI = Foreign Direct Investment = direktinvesteringar från utlandet i sitt näringsliv, även om det exempelvis betyder att stora utländska detaljhandelskedjor går in och slår ut mängder av indiska småhandlare? Frågan om stor- mot småhandel har varit uppe i flera år, de små affärsidkarna har protesterat och olika oppositionsgrupper (även maoister) har […]

Leave a comment

Miljoner barnarbetare

Officiellt finns det fem miljoner barnarbetare i Indien enligt en kolumn i the Hindu. Indien har få regler för barnarbete, för personer över 14 år inga alls. Barn förekommer i alla möjliga sorters verksamheter, jordbruk, hemskötsel, tegelugnar, fabriker, försäljning, gruvor, sophögar etc. Men om man räknar antalet barn som borde vara i skolan, jämfört med […]

Leave a comment

Indien utvecklar gruvbrytning – till vems fördel?

Det indiska gruvministeriet föreslår att 1,4 miljarder dollar skall avsättas för att utveckla landets gruvnäring under tiden 2012-2017. För närvarande kommer 2,2 procent av landets bruttionationalprodukt från mineralbrytning, men man jämför sig med mer framgångsrika länder på det området och vill förbättra sig. Indien har fortfarande femårsplaner, och de här investeringarna tänker man sig vara […]

Leave a comment

Rikingar i Indien

Enligt det USAmerikanska finansbladet Forbes finns två indier med på listan över världens rikaste människor. Det är Lakshmi Mittal på sjätte plats, god för 31,1 miljarder dollar i stålbranschen. Mukesh Ambani heter mannen på nionde plats med förmögenhet 27 miljarder dollar som kommer från petrokemisk industri, gas och olja. Åtminstone Mittal torde ha intresse att […]

Leave a comment

Kommer Indien att gå om Kina som exportör?

Diagrammet är en jämförelse mellan Kinas och Indiens export av varor och tjänster sedan 1978. Siffrorna är i miljarder dollar. Det kommer från ekonomisajten VoxEU och en artikel som frågar om Indien kommer att gå om Kina som exportör framöver. Författaren, en indisk ekonom, gissar att det kommer att dröja några årtionden innan detta möjligen […]

Also posted in Kina | Leave a comment

Indien och jakten på jordbruksmark

Via en sammanfattning av den indiska professorn Jayathi Ghosh, eller direkt i det ursprungliga dokumentet, kan man få en intressant inblick i hur det indiska jordbrukskapitalet expanderar utanför landets gränser och vilka orsaker och följder det har. I samarbete med regimer i vissa afrikanska länder har indier köpt eller hyrt stora landområden för att producera […]

Leave a comment

Tillväxten avtar i Indien

För en kort tid sedan återgav vi den indiska ekonomen Jayathi Ghoshs farhågor för att den nya fasen i den ekonomiska världskrisen kan slå mot Indien. Det rapporteras nu att den indiska tillväxten för april-juni i år är 7,7 procent på bruttonationalprodukten BNP. För samma period förra året var det 8,8 procent. Den lägre tillväxten […]

Leave a comment

Indiska utsikter i den fortsatta krisen

Det verkar som om världsekonomin går in i den andra fasen av den stora lågkonjunkturen, den så kallade dubbel-dippen. Särskilt USA och Europa är illa ansatta, men frågan är hur ett land som Indien kan påverkas. Professor Jayati Ghosh, som vi tidigare har citerat på bloggen, har en del synpunkter. Det är ju svårt att […]

Also posted in Jayati Ghosh | Leave a comment

Handelsförbindelser mellan Sverige och Indien

BRIC är ett begrepp när man diskuterar utvecklingen i dagens värld. Brasilien, Ryssland, Indien och Kina går framåt medan de gamla industriländerna är i kris. Indien är den tredje största handelspartnern för Sverige i Asien (efter Kina och Japan). Samtidig går knappt 1 procent av Sveriges export till Indien enligt reportage i The Hindu. Sveriges […]

Leave a comment

Ekonomiska notiser

Svenska Dagbladet intervjuar Saumitra Chaudhuri,medlem i Indiens plankommission och ekonomisk rådgivare till premiärminister Manmohan Singh, som just nu är på konferens i Sverige. Han tror att ekonomin kan växa med 9 procent per år under en tid framåt. (Med 9 procents tillväxt årligen skulle bruttonationalprodukten fördubblas på drygt åtta år.) Samtidigt pekar Chaudhuri på de […]

Leave a comment