Category Archives: Folkets Befrielse-Gerillaarmé

Vardag i det lågintensiva kriget

Filmen och den här artikeln rapporterar om en attack av maoisternas gerilla mot en polisförläggning i Latehardistriktet i Jharkhand. Vad som skedde är att gerillan i förväg hade minerat en plats som de misstänkte skulle användas av de halvmilitära reservpoliserna, och vid rätt tillfälle sprängde de minan och gick till angrepp. Det hela skedde uppenbarligen […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment

Nya offer i det lågintensiva kriget

Enligt rapporter dödades över 600 indiska poliser och paramilitärer under perioden 1 september 2010 till 30 september 2011. De farligaste områdena var i delstaterna Jharkhand och Chhattisgarh med 36 och 47 fallna respektive, alltså i områden där det maoistiska upproret är som starkast. Men förluster har gjorts i många andra delstater, och det framgår inte […]

Leave a comment

Gerillan omgrupperar i Jharkhand

Vi har tidigare nämnt den omfattande offensiven som regeringsstyrkor genomför i Sarandaskogen i delstaten Jharkhand. Vad den egentligen lett till är oklart, förutom att de halvmilitära polisstyrkorna bara träffat på tomma gerillaläger men ingen gerilla. Däremot finns rapporter om civilpersoner som kommit i kläm, dödats eller misshandlats under truppernas framfart. Gerillan i Folkets Befrielse-Gerillaarmé har […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment

Truppinsats i siffror. Flygspaning

En läsare har uppmärksammat oss på följande – alla tips mottages tacksamt! Enligt pressreferat av uttalande från regeringsföreträdare har mer än 80.000 man satts in i operationer mot naxaliterna (bonderevolutionärer som leds av maoisterna) i olika delstater. 81 bataljoner på vardera 1.000 man är i fält. Av dessa till 79 den centrala reservpolisen CRPF, en […]

Leave a comment

Problem för den mjuka staten

Gunnar Myrdal skrev om ‘mjuka stater’, alltså stater som har svårt att få något gjort. En artikel som beskriver läget i den indiska regeringens offensiv mot maoisternas och stamfolkens gerilla leder tanken till Myrdals fras: den sammanfattas med att det som New Delhi verkar ha i sin arsenal är stora säckar med pengar samt ännu […]

Leave a comment

Trupp-räkning

I ett tidigare inlägg spekulerades i hur stora styrkor den indiska armén skulle behöva sätta in för att åtminstone hålla Folkets Befrielse-Gerillaarmé stången. Sju till tio man var gissningen, med ledning av erfarenheter från tidigare gerillakrig. Nu kommer en uppskattning från en av deltagarna själva: 65.000 man är vad ledningen för den indiska armén tror […]

Leave a comment

Hej, Bastar – mer om en bok

Vi skrev tidigare om en indisk bok som kan vara svår att hitta i Sverige men som verkar innehålla intressant information om det indiska upproret, Hello Bastar. Bastar är ett av de djungelområden som befolkas av adivasis, stamfolk, och där gerillan fått några av sina största framgångar. Så här ser den ut, Hello Bastar av […]

Leave a comment

Militär och civil upptrappning?

Detta var en bil – och så exploderade en mina Vi har tidigare nämnt en drabbning i djungeln i delstaten Chhattisgarh, där förlusterna i människoliv var rätt små men där återverkningarna kan vara betydande. Här är en artikel som förklarar varför en del människor ändå är uppjagade: kärnan är att det kan vara en förskjutning […]

Leave a comment

Jakten går i skogen – men vem jagar vem?

Det gröna vid markören på kartan är Sarandaskogen som ligger i gränsområdena mellan delstaterna Jharkhand, Orissa och Västbengalen. I dessa djungler finns stamfolk och maoistisk gerilla – samt delstaternas olika poliskårer och halvmilitära förband som bokstavligen jagar runt och försöker få tag på gerillan. När man läser rapporter som kommer fram i pressen, exempelvis här, […]

Leave a comment

Notiser från slagfälten i Chhattisgarh

I söndags sprängdes en polisbil med sju man i närheten av Kirandul i delstaten Chhattisgarh. Fyra av dem dödades. Vad som orsakat viss uppmärksamhet, förutom själva minsprängningen, är att när kropparna av de döda skulle sändas till en sista hyllning innan överlämnandet till de anhöriga, så skedde detta i en kommunal sopbil. Här ligger Kirandul […]

Also posted in Chhattisgarh | Leave a comment