Category Archives: tortyr

Muslimer en utsatt grupp

Även om många tror att det mest bor hinduer i Indien så är gruppen av muslimer också mycket stor, bortåt 13 procent av befolkningen är muslimer. Men den är också utsatt för förföljelser, ibland till och med rena massakrer som i delstaten Gujarat för en del år sedan. Å andra sidan har det varit en […]

Also posted in muslimer | Leave a comment