Category Archives: Anna Hazare

Världsbanken fixar opinioner

De vakna studenterna vid JNU (Jawaharlal Nehru University i New Delhi) gillar inte Anna Hazares omskrivna rörelse mot korruption. Vilket, som vi har påtalat tidigare, inte en stor kanon som Arundhati Roy heller gör. Studenterna har studerat en skrift från Världsbanken och där funnit receptet för hur världsbanken och lokala opinioner skall skall agera.På pappret […]

Also posted in demokrati, Korruption, världsbanken | Leave a comment

Bofors, korruption och Anna

Som vi nämnt tidigare (här och här) finns kritik mot den anti-korruptionskampanj med hungerstrejk som leds av den drygt sjuttioårige aktivisten Anna Hazare. Vad har han för dagordning egentligen, vems intressen företräder han, hur förhåller sig kampanjen till demokratiska metoder? – Dessa och andra frågor har ställts. Även i Indien håller man på med någon […]

Also posted in Bofors, Korruption | Leave a comment

Mer kritik av Anna Hazare

I föregående inlägg berördes den anti-korruptionskampanj inklusive hungerstrejk som bedrivs av Anna Hazare. Den kända skribenten Arundhati Roy hade en del kritiska synpunkter och idag kommer mer.  I The Hindu kritiserar en indisk akademiker (pensionerad professor från prestigeskolan Jawaharlal Nehru University i New Delhi) vid namn Prabhat Patnaik Hazares rörelse som messianistisk och i grunden […]

Also posted in demokrati | Leave a comment

En ombudsman för Indien?

Ordet ‘ombudsman’ är en svensk exportartikel som finns här och där i världen. Även i Indien, visar det sig, nämligen (enligt Wikipedia) “The Jan Lokpal Bill (Hindi: जन लोकपाल विधेयक), also referred to as the citizens’ ombudsman bill“. Med andra ord ett lagförslag om medborgarnas ombudsman. Det har förekommit en del skriverier även i svensk […]

Also posted in Arundhati Roy, Korruption | Leave a comment