Category Archives: Tibet

Mer kommentarer till den “rasande” moderaten

Här är fortsättning på gårdagens post om Jan Myrdal och den arge moderaten Hedin i Växjö. Vi har fått tillgång till ytterligare några opublicerade kommentarer från Myrdal. De ord som finns inom hakparentes [..] är förklaringar som lagts till av IndienSolidaritet. Ser att han talat om Tibet. Det är ett utmärkt exempel på det jag […]

Also posted in Jan Myrdal, Kina | Leave a comment