Category Archives: dödsstraff

Dödsstraff

Dödsstraffet är en barbarisk metod att ta hand om verkliga eller påstådda brottslingar och det är på tillbakagång i världen lyckligtvis. Men några stora stater har det kvar och använder det: Kina, USA … och Indien. Indien som brukar kallas “världens största demokrati” avrättar fortfarande folk. Det verkar som vanligt vara människor i de lägre […]

Also posted in Jharkhand | Leave a comment